9 .SINIF FİZİK DERSİ I.DÖNEM I. YAZILI SORULARI LİSE FİZİK SORU BANKASI BİLGİMCE Eğitim ve Kültür Platformu
BİLGİSAYAR OYUNLARIMIZ SİZİ BEKLİYOR TIKLA GİR
 

9 .SINIF FİZİK DERSİ I.DÖNEM I. YAZILI SORULARI
1)Aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz.(6P)


     Büyüklük

Sembolü

Ölçme Aleti

Birimi

  Sıcaklık

 

 

 

  Kütle

 

 

 

  Kuvvet

 

 

 

  Akım şiddeti

 

 

 

  Potansiyel farkı

 

 

 

  Ağırlık

 

 

 

2)Terazinin duyarlılığını artırmak için neler yapılmalıdır?(4P)
*
*
3)Kutuplardan ekvatora götürülen cismin kütlesi…………………ağırlığı…………………..
   Şimşek çakması,fiziğin ………………………alanı ile ilgilidir.
   Tekrarlanan deneylerle doğruluğu tam olarak değil, ama büyük ölçüde kabul edilmiş          hipotezlere……………….denir.
…..……………….., probleme geçici bir çözümdür.Bu çözüm yapılan gözlemler ve toplanan veriler ışığında kurulmuştur.
Matematiksel olarak tanımlanmamış, yani başka büyüklükler yardımıyla ifade edilmeyen büyüklüklere ……………………………….denir.
4)Ölçmede yapılan hatayı en aza indirgemek için ne yapılmalıdır?(4P)
*
*
*
*
5)Aşağıdaki büyüklüklerin skaler(S) veya vektörel(V) büyüklük olduğunu belirtiniz.(5P)


Ağırlık

Hız

Isı

Zaman

Alınan yol

Sıcaklık

İvme

Sürat

Konum

Güç

6)  20hm=………………...cm     (1P)
    0,55kA=……………… .A       (1P)
    0,05ton=……………….g         (1P)
    40m3=…………………..lt       (1P)
    0,02km=………………..mm    (1P)
7)Kimyasal ve fiziksel değişmelere örnekler veriniz.(5P)


Kimyasal değişme

Fiziksel değişme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)Fiziğin alt alanlarını ve incelediği konuları yazınız.(7P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)Aşağıdaki gözlem türlerini belirleyiniz.(6P)
Bir ağaç fotosentez ile yılda 1ton CO2 gazı emer.(……………………………)(2P)
Bakımı yapılmış sistemler % 10  enerji tasarrufu sağlar.(………………………………)(2P)
75 watt lık akkorlu flamanlı lambanın yerine 20 watt'lık bir kompakt flüoresan lamba kullanmak aydınlatmada %75 enerji tasarrufu sağlar.(…………………………………..)(2P)
10)Yarıçapı 3cm, yüksekliği 8cm silindir eritilerek küp haline getirilirse küpün bir kenarı kaç cm olur?(pi=3)(6P)

11)Problem çözme basamaklarını yazınız.(7P)
*                                                                              *
*                                                                              *
*
*
*
12)Kütlesi 35gram olan bir taş, hatalı terazinin sol kefesinde 25gram geldiğine göre diğer kefede kaç gram ölçülür?(4P)

13)  Aşağıdakilerden hangisi fiziğin uğraş alanıdır?(3P)
 A) Yerküre ve Hava küre  B) Matematik ve Uzay C) Kimya ve astronomi D) Bilim ve Sanat E) Madde ve enerji
14)

 

 

Eşit kollu bir terazide 10g kütleli binici n. bölmeye getirilerek yatay denge sağlanıyor. Buna göre,

      1. n=?  (3P)
      2. Terazinin duyarlılığını bulunuz.(3P)

 


15) Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde bir cisme
30 N luk kuvvet uygulanarak 200 cm yol aldırılıyor.
 Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş nedir?(6P)

16) 400 N ağırlığındaki yükü 30 m yukarıya 1 dakikada çıkaran yük asansörünün motor gücü kaç watt tır?(6P)

 

17)  Bir vinç yarım tonluk kütleyi 10 m yükseğe kaldırıyor. Buna göre vincin yaptığı iş kaç joule’dür? ( g = 10 m/s2 )(6P)

 

18) Bir vinç 450 kg kütleli bir paketi h yüksekliğine sabit hızla kaldırmaktadır. Vincin bu sırada yaptığı iş 81000 j olduğuna göre, h yüksekliği kaç metredir? ( g = 10 m/s2 )(6P)

19)      I. Ölçüm aletleri kullanılmaz. 
        II.  Duyu organlarına dayanır.
      III.  Maddenin daha çok rengi kokusu ve dış yapısıyla ilgilidir.
Yukarıda verilenler aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?(3P)
 A) Bilimsel yöntem    B) Nicel gözlem     C) Teori      D) Kontrollü deney     E) Nitel gözlem