ŞİİR TEST SORULARI  TÜRKÇE SORU BANKASI BİLGİMCE Eğitim ve Kültür Platformu
BİLGİSAYAR OYUNLARIMIZ SİZİ BEKLİYOR TIKLA GİR
 

    ŞİİR TEST SORULARI           

 

“Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere;
 Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
 Ormanlar koynunda bir serin dere
 Dikenler içinde sarı gül vardır.

Orda geçti benim günlerim;
O demleri anıp bugün inlerim;
Destan-ı ömrümü okur, dinlerim,
İçimde oralı bir bülbül vardır.”

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir?
A)Tabiat ve  kuş sevgisi B)Memleket sevgisi  C)Yaşama isteği  D) Sıla özlemi

2-)Şair için hangisi söylenebilir?
A)Karamsar         B)Endişeli                             C)Üzgün                               D)Şaşkın

3-)Hangisi bu şiirin özelliği olamaz?
A)Türü lirik şiirdir
B)Uyak şeması abab-cccb’ dir
C) “Vardır” kelimeleri rediftir
D)Serbest şiirdir

4-)           Dağlara, vadilere, ovalara
                Tesbihler gibi saçılmış köyler
                Rüzgara karşı bir bayrak
                Sevinçle türküsünü söyler
Mısraları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Benzetme ve kişileştirme sanatları vardır.
 2. İkinci ve dördüncü mısralar kafiyelidir.
 3. Yüklemlerin her ikisi de geniş zamanlıdır.
 4. Şiirin ölçüsü serbesttir.

5-) Hangi seçenekte tam uyak(kafiye) vardır?
A) ...bilir / ...gelir   B) ...kazdı / ...yazdı
C) ...aktı / ...yıktı D) ...alkış / ...nakış

6-)           Bilginin ocağı okul
                Annenin kucağı okul
                Askerin sancağı okul
                Okul yaptırmaya koş...
Yukarıdaki dörtlüğün uyak çeşidi nedir?
A) Yarım              B) Tam  C) Zengin              D) Cinaslı

7-)           Mert dayanır, namert kaçar
                Meydan gümbür gümbürlenir
                Şahlar şahı divan açar
                Divan gümbür gümbürlenir
Dörtlük konusuna göre hangi şiir çeşidine girer?
A) Epik  B) Didaktik     C) Pastoral D) Lirik

8-)           Karlı dağların başında,
                Salkım salkım olan bulut...
                Saçın çözüp benim için,
                Yaşın yaşın ağlar mısın?
Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
 2. Kişileştirme vardır.
 3. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 4. Şair buluttan şikayetçidir.

 

 

9-)           İlim, kula açılmış bir kucaktır;
                Aydınlıktır, meş’aledir, ocaktır.
                İlmin yüzü samimidir, sıcaktır;
                Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul...
Dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer?
A) Pastoral           B) Didaktik
C) Lirik                  D) Epik

10)          Köpük olsam sularında
                               Karışıp gitsem dalgana
                Rüyamı katsam rüyana
                Kaybolsam maviliğinde
Dörtlüğe göre, aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?
A) Rüya                B) Dalga                C) Deniz                  D) Gökyüzü

11)          Senin yanındayken avuçlarımda
                               Suda sabun gibi eriyor zaman.
Mısralarında geçen aşağıdaki hangi kelimeler arasında benzetme yapılmıştır?
A) Avuç-sabun    B) Su-zaman
C) Sabun-zaman                D) Sabun-su

12)          Yarınım dağ ayazında
                Dünüme ahlar çekerim
                Kaldım aklın çıkmazında
                Gül eker, diken biçerim.
Konusuna göre şiirin çeşidi nedir?
A) Pastoral     B) Epik     C) Didaktik    D) Lirik

13)          Yıldızlar çamlara değer de geçer
                Gün buradan başını eğer de geçer
                Sular dizlerini döğer de geçer
                Bir Ilgaz, er Ilgaz, Ilgaz, yar Ilgaz.
Şiirde hangi varlıkta kişileştirme yoktur?
A) Çamlar     B) Gün     C) Sular     D) Ilgaz

14)          Gümüş bir dumanla kapandı her yer
                Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
                Sürüler, çemenler, sarı çiçekler
                Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı
Konusuna göre dörtlüğün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pastoral      B) Lirik      C) Epik     D) Didaktik

15)          Dağların bir yürüyüşü var,
                Bulutların sevda kokan yağmurları
                Rüzgarın sesi var kentlerde
                Diz boyu yalnızlık, diz boyu acı!
Şiirde aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?
A) Dağlar      B) Kentler     C) Yağmurlar      D) Rüzgar

16)          Ela gözlerine kurban olduğum,
                Yüzüne bakmaya doymadım ben.
                İbret için gelmiş derler cihana,
                Noktadır benlerin sayamadım.
Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Güçlü bir sevgiyi ifade ettiği
 2. Abartma sanatından faydalandığı
 3. İnsanlara öğüt verildiği
 4. Betimlemelere yer verildiği

 

 

17)          Kirazın derisinin altında kiraz,
                Narın içinde nar,
                Benim yüreğimde boylu boyunca
                Memleketim var.
                Canıma, ciğerime dek işlemiş,
                Canıma ciğerime...
Şiirin konusuna göre türü nedir?
A) Didaktik      B) Pastoral     C) Epik      D) Lirik

18)          Çal bağlamacı çal, eski türküler,
                Dirilt nağmelerini ataların.
                Dertli, Emrah, Ruhsati dile gelsinler
                Duyur sesini eski ustaların.
Konusuna göre şiirin türü nedir?
A) Lirik      B) Epik      C) Didaktik      D) Pastoral

19)          Torosların yanağına konmuş bir kara çadır,
                Çadırın içinde Akça kız yatar.
                Bir üfleyip de güneşi söndürür,
                Bir kirmeni, bir başını döndürür.
Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?
A) Toroslar      B) Çadır      C) Güneş     D) Kirmen

20)          Arzın akıncılara dar geldiği zamanda
                Ovalar geçit verdi, boynunu eğdi dağlar...
Beyitte geçen aşağıdaki varlıkların hangisinde kişileştirme yapılmıştır?
A) Arz      B) Ovalar     C) Geçit      D) Dağlar

21)          Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın,
                Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Yukarıdaki beyitte kafiyeyi(uyağı) oluşturan sesler, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) –ın / -ın      B) –akın / -akın      C) sakın / akın      D) –ak / ak

22)          Damlardaki kar, saçaklardaki buz,
                Kanı kaynayan suya dar geliyor.
                Haberin var mı oluklardan?
                Akan su sesinde bahar geliyor.
Dörtlüğün uyak şeması hangisidir?
A) abcb B) abab C) abca D) aaab

23)          Gurbet işledikçe şu uzun yıla
                Gözünün yaşında ürperir sıla
                Gönlüm dolaşırken yana yakıla
                Ovada sabahlar, dağda akşamlar
Şair dörtlükte neyi anlatmaktadır?

 1. Gurbette olmanın hüznünü
 2. Yurdun güzelliklerini
 3. Vatan sevgisini
 4. Yalnızlığın verdiği ıstırabı

24)          Söz ola kese savaşı
                Söz ola kurtara başı
                Söz ola ağulu aşı
                Bal ile yağ ede bir söz.
Dörtlükte söz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
A) Anlaşmayı sağladığı    B) Kısa olması gerektiği
C) Can kurtardığı                               D) Hayatı tatlandırdığı

 

 

25)          Uyandım  uykudan aradım seni
                Sağıma soluma bakındım anne
                Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık
                Anne, anne, anneciğim.
Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?
A) Korku-yalnızlık                             B) Korunma-fedakarlık
C) Sevgi-özlem                    D) Üzüntü-ayrılık

26)          Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın!
                Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
                Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın
                Anan bile okşasa bağrım kan olur.
Dörtlüğünde şaire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıskanma       B) Kırgınlık         
C) İmrenme         D) Şüphelenme

27)          Boşuna koşma çocuk,
                Sahil yolu balıklarını
                Artık göremezsin!
                Kalbi kırık dalgaların
                Deniz küskün,
                Balıklar yitik.
                Balıklar meçhule sürgün!
                İnsanlar umursamaz,
                Deniz tükeniyor gün be gün!
                Boşuna koşma çocuk!
Şair nasıl bir ruh hali içindedir?
A) Hüzünlü          B) Telaşlı
C) Şaşkın                             D) Heyecanlı

28)          Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
                Boynu bükük adalar  tanıyor sanki bizi.
                İçimize çevirip nemli gözlerimizi,
                Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Umursamaz    B) Yılgın
C) Küskün                            D) Hüzünlü

29)          Sevgi nedir?
                Sevgi akan sudur,
                Sevgi umuttur, mutluluktur.
                Sevgide kin ve nefret olmaz.
                Çünkü dünyayı döndüren sevgidir.
Şiirden, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 1. Hayatın sevgiyle güzelleştiği          
 2. İnsanların sevgiyi özlediği
 3. Sevginin kin ve nefreti yok ettiği
 4. Sevginin insanları hayata bağladığı

30)          Yorgun yüreğine kanat olurum,
                Dizginden boşalan  bir at olurum,
                Sen Şirin, ben yine Ferhat olurum
                Zaman denen ejderhanın içtiği
                Gençliğimi yeter ki sen bul getir...
Şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Coşkulu söyleyişin hakim  olduğu
B) Gençliğe özlem duyulduğu
C) Zamandan şikayet edildiği
D) Her çağın güzel yönlerinin bulunduğu

 

 

 

31)          Bir dünya düşünürüm
                İlk günden beri;
                Açılmış da masallar gülü
                Hırsın, kinin kapısı kapanmış.
                Yüzlerdeki gülümseme çocuksu,
                Gözlerde sevginin ışığı yanmış.
Aşağıdakilerden hangisi şiirin istediği bir dünya değildir?

 1. Kavganın ve düşmanlığın olmadığı
 2. Dostluk ve sevgiye ihtiyaç duyulduğu
 3. Huzur ve güven içinde yaşanılan
 4. İnsanların birbirlerine sevgi beslediği

32)          Bir kasabam vardı eskiden
                Sarı sularına
                Yeşil gölgeler düşen,
                Sarı sularında
                Beyaz ördekler yüzen
                Bir ırmak geçerdi içinden
Şiire göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Eski günleri özlediği
 2. Kasabasının gelişmesini istediği
 3. Irmak kenarında gezmeyi sevdiği
 4. Kasabalıları mutlu etmek istediği

33)          İnmiş yere göğün gizli ordusu.
                Sarılmış her yanım, kurulmuş pusu.
                Gecenin kabaran bu uğultusu
                Evin çatısını sökecek gibi.
Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi tasvir edilmiştir?
A) Savaş                               B) Karanlık
C) Deprem            D) Fırtına

34)          Selam Türkiye!
                Acısını canımda
                Sevincini kanımda duyduğum,
                Kara ekmeğim, billur suyum,
                Hasretim, özlemim, bereketim.
                Selam, canımdan aziz bildiğim memleketim!
Şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevgi                B) Sevinç
C) Özlem                              D) Ümit

 

 

 

35)          Mevla’yı seversen gelme peşime
                Arkada yavrum var kaçamam avcı.
                Su başında susuz can vermekteyim,
                Yavrularım susuz, içemem avcı.
Şiirin teması nedir?
A) Acıma duygusu                             B) Anne fedakarlığı
C) Avcılık tutkusu                             D) Suya özlem

 

 

 

 

36)          Yaşamak güzel şey doğrusu.
                Üstelik hava da güzelse
                Hele gücün kuvvetin yerindeyse
                Elin ekmek tutmuşsa bir de.
                Hele tertemizse gönlün,
                Hele akar gibiyse alnın
                Yaşamak güzel şey doğrusu.
Şair yaşamanın güzelliğini aşağıdakilerden hangisine bağlamamıştır?
A) İş güç sahibi olmaya                         B) Sağlıklı olamaya
C) Şık ve temiz giyinmeye               D) Kötü duygulardan uzak olmaya

37)          Bilinmez dünya hali bu
                Zamanla değişebilir insan
                Belki dönersin bir akşam vakti
                Bulutlarla o uzak diyarlardan.
Şiirde vurgulanan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüzün                             B) Kırgınlık
C) Endişe                              D) Ümit

38)          Burda güneş
                Orda yağmur
                Güneşte de güzel dünya
                Yağmurda da
                Şükürler olsun Allah’ım
                Şükürler olsun sana
                Verdiğin hayat pırıl pırıl
Şiirin teması nedir?
A) Doğa sevgisi                   B) Mutluluk özlemi
C) Allah sevgisi                   D) Yaşama sevinci

 

39)          Dokunur hatıra kendisin bilmez,
                Asilzadelerden hiç kemlik gelmez,
                Sen iyilik eyle o zayi olmaz,
                Darılıp da başa kakıcı olma.
Aşağıdakilerden hangisi dörtlükte öğütlenen bir davranış değildir?
A) Kırıcı olmamak                            B) İyilik yapmak
C) İyiliği başa kalkmamak              D) Hal hatır sormak

 

 

40)          Alınız!
                Alınız gözlerimin önünden
                Bu yeşil yeşil olmayan yosunu
                Ben kırmızı balık,
                Al al kırmızı, turuncu turuncu
                İstemiyorum hürriyetimin gömüldüğü
                Bu kavanozu!...
Şiirde balıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılır?
A) Hiçbir yosunu sevmediği             B) Kırmızı rengi sevdiği
C) Yalnızlıktan bunaldığı D) Doğal çevresini istediği

 

 

 

 

41)          Kim bilir şimdi nerdesin,
                Senindir yeni akşamlar,
                Merdivende ayak sesin,
                Rıhtım taşında gölgen var.
Bu dörtlükte aşağıdaki ana duygularda hangisi işlenmiştir?
A) Sitem                               B) Özlem             
C) Yalnızlık         D) Pişmanlık

42)          Tertemiz bir defterim, yazılmamış,
                Bir ırmağım, yolu çizilmemiş,
                Bir dünyayım, keşfedilmemiş,
                Sana emanetim, öğretmenim.
Şiire göre öğrenci(çocuk) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Yeni şeyler öğrenmeye hazır olduğu
 2. Eğitilmeye muhtaç olduğu
 3. Yeni şeyler keşfetmeyi istediği
 4. Özen gösterilmeyi beklediği

43)          Tutunduğum bir dalsın sen
                Dudaklarımda balsın sen
                Doyumsuz masalsın sen
                Dinlerken coşarım Türkçem!
Şiirin teması nedir?
A) Türkçenin inceliği                          B) Türkçe sevgisi
C) Türkçenin zenginliği                           D) Türkçeye duyulan özlem

44)          İnsan vardır fark edilmez süsünden,
                Kimi farksızdır koyun sürüsünden.
                Her gördüğün şekle aman kapılma
                İnsan belli olmaz görüntüsünden.
Dörtlükte vurgulanan düşünceye uygun atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Adam adamı bir defa aldatır.
 2. Adam arkadaşından belli olur.
 3. Adam kıymetini adam bilir.
 4. Adamın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır.