FİİLLERLE-İLGİLİ-TEST-SORULARI  TÜRKÇE SORU BANKASI BİLGİMCE Eğitim ve Kültür Platformu
BİLGİSAYAR OYUNLARIMIZ SİZİ BEKLİYOR TIKLA GİR
 

         FİİLLERLE-İLGİLİ-TEST-SORULARI      

 

1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işteş çatılı fiil değildir?

 1. İki arkadaş okulun önünde buluştular.
 2. Kardeşler hasretle kucaklaştılar.
 3. Yaz tatili boyunca mektuplaştılar.
 4. Çocuklar arabaya doğru koştular.

2) Hangi cümlenin yüklemi işteş çatılı bir fiildir?

 1. Hastaya ilacını içirmiş.
 2. Çocuklar bir süre gülüştüler.
 3. Sonunda dediklerini yaptırdılar.
 4. Geleceklerini duyunca sevinmiştim.

3) Hangi cümlenin yüklemi işteş çatılıdır bir fiildir?

 1. Bebek bugün ilk defa konuştu.
 2. Yeni işine büyük bir istekle girişti.
 3. Köpek havlayınca tavuklar kaçıştı.
 4. Ablam her işimize karıştı.

4) Hangi cümlenin yüklemi geçişsiz fiildir?

 1. Cümledeki yardımcı fiilleri bulunuz.
 2. Çocuklar güle oynaya geliyor.
 3. Dağılmış oyuncaklarını topluyordu.
 4. Evin kapısını değiştirmişler.

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir?

 1. Akşam hep birlikte tiyatroya gidildi.
 2. Araba hırsızını çocuklar yakalatmışlar.
 3. Takımdaki öğrenciler çok çabuk giyindiler.
 4. Tahminlerimde kolay kolay yanılmam.

6) Hangi cümlenin edilgen çatılı fiildir?

 1. Bahçedeki ağaçlar iki ayda bir sulandı.
 2. Bütün gün evin etrafında dolandı.
 3. Çocuklar soba yanınca ısındı.
 4. İnşaatı bitirince uzun süre dinlendi.

7) Hangi cümlenin yüklemi dönüşlü bir fiildir?

 1. Kardeşim birdenbire karşıma dikildi.
 2. Çocuklar tabaktaki meyveleri yediler.
 3. Ev sahibi bizi kapıya kadar geçirdi.
 4. Annesi bize pencereden el salladı.

 
8) Hangi mısrada işteş çatılı fiil yoktur?

 1. Rüzgar eser, dallarınız atışır.
 2. Kuşlarınız birbiriyle ötüşür.
 3. Ören yerler bu bayramda pek üşür.
 4. Sümbül niçin yaslı bakışır, dağlar.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlü fiildir?

 1. Dışarı çıkmak için hazırlandı.
 2. Sabahleyin yola çok erken çıktı.
 3. Mendilini katlayıp cebine koydu.
 4. Arkadaşıyla buluşmak üzere sözleşti.

10) Aşağıdakilerin hangisinde eylemin karşılıklı olarak yapılması söz konusudur?

 1. Çocuklar palyaçoyu görünce gülüştüler.
 2. Sinemaya gitmek için sözleştiler.
 3. Çukurova’da başaklar erken olgunlaşır.
 4. Gürültüyü duyan keklikler hemen uçuştular.

11) “Askerliğini bitirince İş ve İşçi Bulma Kurumu’na başvuracakmış.” Cümlesinin yüklemi, çatısı bakımından ne çeşit bir fiildir?
A) etken-geçişsiz     B) etken-geçişli
C) edilgen-geçişsiz  D) edilgen-geçişli

12) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?
A) kumlu                B) kenarına
C) işten                   D) korkulu

13) Aşağıdakilerden hangisi, geniş zamanın ikinci çoğul kişisine göre çekimlenmiştir?
A) gezerdiniz                          B) okursunuz
C) görmelisiniz                       D) bilirseniz

14) “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.” Cümlesindeki fiillerin zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) şimdiki zaman-geniş zaman                               B) geniş zaman-geniş zaman
C) gelecek zaman-gelecek zaman            D) geçmiş zaman-geçmiş zaman

 

15) “Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.” Atasözündeki fiillerin kipi nedir?
A) gereklilik                            B) emir
C) dilek-şart                            D) istek

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?

 1. Yolda pek çok tanıdık kimseyle karşılaştık.
 2. Biraz konuştuk, sonra ayrıldık.
 3. Onu uzaktan gördük, ama yetişemedik.
 4. Okuldan çıktık, hemen eve geldik.

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur?

 1. Yarışmalardan sonra dinlenmek gerekir.
 2. Yoğun bir şekilde başlayan yağmur henüz dinmedi.
 3. Mesut ve mutlu yaşamak herkesin hakkıdır.
 4. Belirli zamanlarda roman okumayı çok seviyorum.

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil vardır?

 1. Olur olmaz sözler söylüyor.
 2. Yazdığı şiirleri bir kitapta topladı.
 3. Okumayı alışkanlık haline getirdi.
 4. Verdiği kitapları çok beğendim.

19) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı fiil değildir?

 1. Çayına her zaman süt katardı.
 2. İşlerini zamanında yaparmış.
 3. Her yaz geziye gidermiş.
 4. Babasından tatil iznini kopardı.

20) Aşağıdaki fiillerden hangisi gereklilik kipindedir?
A) yazalım              B) bakınız                              
C) okumalıyım        D) çalışsanız

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

 1. Sınavı kazanıp istediğim okula gideceğim.
 2. Öğle yemeği için evden bir şeyler getirdim.
 3. Herkesçe bilinen kitapları okuyorum.
 4. Kaybolmuş yıllarımı şimdi arıyorum.

22) Aşağıdaki fiillerden hangisi birleşik zamanlıdır?
A) Göremezsin                       B) Görmediler
C) Oturuyorsunuz                   D) Başlayacakmış.  

23)          Asıl koç yiğitler pusuda saklı
                Belleri kılıçlı, eli mızraklı
                Hep şahin bakışlı, arslan sıfatlı
                Yürü koç yiğitler hep binler yaşa.
Dörtlükte geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi fiildir?
A) Saklı                                  B) Bakışlı                               
C) Yürü                                  D) Binler

24) Hangi cümlenin fiil kipinde anlam kayması yoktur?

 1. Bu yıl tatilde köye gidiyor.
 2. Arkadaşım telefonda bekliyor.
 3. Sabahları genellikle süt içiyor.
 4. Konuğumuz yarın akşam geliyor.

25) Hangi cümlenin yükleminde zaman kayması vardır?

 1. Ekim ayında köyüme gidiyorum.
 2. Size mutlaka geleceğiz.
 3. Kütüphanemi herkese açtım.
 4. Hizmeti ön planda tutarız.

26) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması varrdır?

 1. Babam onları karşılamaya gidecek.
 2. Bizimkiler Ankara’ya yarın gelecekler.
 3. İsterseniz telefonla görüşürüz.
 4. Bu akşam size geliyoruz.

27) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır?

 1. Pazara gitmek için evden ayrıldık.
 2. Açık havaya çıkınca üşümeye başladık.
 3. Bugün işe yürüyerek gidip geldim.
 4. Tezgahın başına geçen satıcıyla konuştuk.

28) Hangi cümlenin yükleminde şimdiki zaman, gelecek zaman yerine kullanılmıştır?

 1. Her gün giyinmeden önce temizlik yapıyorum.
 2. Dedem sabahları erken kalkıyor.
 3. Şiir okuma yarışması törenden sonra başlıyor.
 4. Çiçekler ne güzel kokuyor.