CÜMLEDE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI TÜRKÇE SORU BANKASI BİLGİMCE Eğitim ve Kültür Platformu
BİLGİSAYAR OYUNLARIMIZ SİZİ BEKLİYOR TIKLA GİR
 

 CÜMLEDE ANLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI

 

 1-)Hangi cümlede tanımlama yapılmıştır?
A)Yarışı kazanmanın birinci şartı kendine güvenmektir
B)Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta anlaşılır
C)Buz, donarak katı hale gelmiş sudur
D)Gezi yazıları, iyi gözleme dayanmalıdır

2-)Hangi atasözünün konusu diğerlerinden farklıdır?
A)Yatanın yürüyene borcu var            B)Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur
C)Emeksiz yemek olmaz      D)Yatan aslandan gezen tilki yeğdir

3-)Hangi cümlede “davranış” anlatılmaktadır?
A)Yüzü gözü toz içindeydi                  B)Çocuklar her zaman sevimlidir
C)Büyük başlı, iri yapılıydı   D)Misafirlerini çok sıcak karşıladı

4-)Hangisi “Göz gördüğünü ister” atasözüyle yakın anlamdadır?
A)Göze yasak olmaz                            B)Göz görür, gönül çeker
C)Gözlüye gizli yoktur         D)Göz görmeyince gönül katlanır

5-)Hangisi atasözü değildir?
A)Azıcık aşım, ağrısız başım               B)Denizden çıkmış balığa döndü
C)Ağaç yaprağıyla gürler     D)Alet işler  el övülür

6-)Hangi cümle bir duyguyu belirtmektedir?
A)Kar durmadan yağıyor     B)Planlı çalışanlar başarılı olurlar
C)Şu elbise ne kadar da güzel            D)Yemekten sonra ellerini yıkadı

7-)Hangi cümlede sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A)Haber vermeden buradan ayrılmış B)Çok uyumaktan gözleri şişmiş
C)Neredeyse açlıktan bayılacak                        D)Sevincinden hoplayıp zıplıyordu

8-)Hangisinde yorum söz konusudur?
A)İlkbahar insanların gönlünü  ferahlatır         B)Ülkemizde dört mevsim de yaşanır
C)Karadeniz bölgesi çok yağış alır     D)Kışın karından bir kurtulabilsek

9-)Hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?
A)Top sahası yumuşak ama oyuncular öfkeli
B)Hepimiz toplanıp onu ziyaret ettik
C)Arkadaşlarımız her işi yapacaklar
D)Beni ayağına çağırıp bir güzel dövdü

10)Hangi cümlede eylemin hemen yapıldığı anlatılmaktadır?
A)Derse çalışmadığı gibi eve de geç geldi         B)Bu gezi de geçenki gibi geçti
C)Çantasını aldığı gibi çıktı                 D)Toplantı planlandığı gibi geçti

11)           1. Söğüt ağaçlarını da çok severim
                2. Söğütleri eskiden beri severim
                3. Söğütleri oldum olası severim
                4. Söğüt ağaçlarını severim
Hangileri yakın anlamlıdır?
A)2-3     B)3-4      C)1-2      D)2-4

12)Hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı değildir?
A)Eve gitmesek de sinemaya gitsek   B)Ödevimi yapsam da rahatlasam
C)Elindekileri bitirse de gitsek                          D)Bir an önce versem de kurtulsam

 

 

 

13)Hangi cümlenin anlamında pekiştirme yoktur?
A)Boş oturmayı hiç mi hiç sevmem         B)Ali’nin gelip gelmediğini bilmiyorum
C)Aniden şakır şakır yağmur bastırdı       D)O sabah gökyüzü pırıl pırıldı

14) “Bilgisiz ve yeteneksiz kişiler, görevinde tutunamaz.” Düşüncesine uygun atasözü hangisidir?
A)İş bilenin, kılıç kuşananın                                B)İşleyen demir pas tutmaz
C)İş insanın aynasıdır                                          C)Boş çuval dik durmaz

15) “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Cümlesinde neyin önemi vurgulanmaktadır?
A)Ecdadımıza sevgi  ve saygı duymanın            B)Daha çok çalışmak gerektiğinin
C)Tarihimizin iyi bilinmesinin                             D)Her zaman  kuvvetli olmanın

16)Hangi cümlede soru sormaktan çok, bilineni vurgulama amacı vardır?
A)Sınava katılmaktan niçin vazgeçtiniz?          B)Bana söz verdiğin kitabı aldın mı?
C)Yüzmeye daha dün gitmediniz mi?        D)Davet ederse düğününe gider misin?

17)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur?
A)Roman, edebiyatımıza Batı’dan gelmiş bir türdür
B) “Yaban”  romanı Yakup Kadri’nin bir eseridir
C) “Eylül” psikolojik roman türüne girer
D) “9. Hariciye Koğuşu” Peyami Safa’nın en güzel eseridir

18) “Penceremi açtığımda patlamış egzoz borusunun sesi yerine, kavak yapraklarının türküsünü dinlemek istiyorum.”  Diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Müzik zevkinin gelişmiş olduğu    B)Yeşil bir çevreyi özlediği
C)Çevresinden rahatsızlık duyduğu    D) Gürültüden uzak yaşamak istediği

19) “Hayat ne bir bayram, ne bir yas günüdür; hayat iş günüdür” diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)İşini büyük bir dikkatle yaptığı             B)Çalışmak gerektiğine inandığı
C)Bir işte çalıştığı                               D)Gününü gün ettiği

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir kavram ve açıklaması birlikte verilmiştir?
(1) Uygar ve kültürlü bir insan olmak için çok okumalı, ders kitapları ile yetinmemeliyiz. (2) Uygarlık, bizden önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve anıların bir toplamıdır. (3) Biz, uygarlığa o kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz. (4) Uygar bir insan olmanın biricik yolu okumaktır.
  
A) 1         B) 2         C) 3         D) 4

21) Hangi cümlenin anlamında “kesinlik” yoktur?

 1. Dersine iyi çalıştığı için yüksek not aldı.
 2. Konuşmaya başladı mı susmak bilmez.
 3. Sensiz çalışmaya başlamayabilir.
 4. Yapacağı işi bitirmeden bırakıp gitmiş.

 

22) Bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz; fakat bir insan köpeği ısırırsa haber olur.
Bu cümleyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

 1. İyi haber çok kişiyi ilgilendiren haberdir.
 2. Olağandışı olayları konu alan haberler ilgi çeker.
 3. Haberler güncel olaylardan seçilmelidir.
 4. Hayvan, insan ilişkisini konu edinen haberler ilgi çeker.

23) Hangi cümlede karşılaştırma yapılmamıştır?

 1. Antalya o zaman da bir liman kentiydi.
 2. Meydana gelen en şiddetli sarsıntı budur.
 3. Çocukların tümü cılız ve hastalıklıydı.
 4. Babanı biraz daha yaşlanmış gördüm.

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır?

 1. Yaz gelince tatil hazırlıklarına başlanır.
 2. Öyle yorgunmuş ki yatınca uyuyakaldı.
 3. Kafeste yaşayan kanarya ötmüyor.
 4. İyi düşününce nerede yanıldığını anlarsın.

25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur?
          A)  Ömründe bir kere bile yalan söylememiştir.

 1. Güneş bugün sanki daha erken doğdu.
 2. Problemi umduğundan daha kısa sürede çözdü.
 3. Sonunda eşyalarını düzenli kullanmayı öğrenebildi.

26) Hangi cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır?

 1. Harman yerinde doğmuş, çocukluğu da köyde geçmiştir.
 2. Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarına uymuştu.
 3. Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarı kesilmişti.
 4. Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti.

26) “Halk fıkraları ..... mizah dalının ..... siması Nasrettin Hoca gelir aklımıza.” Cümlesindeki boş bırakılan yerlere, hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygundur?
A) söyleyince – bilinen         B) denilince – ölmez
C) işitince – tanınmış                            D) okuyunca – usta

27) Aşağıdaki cümlelerin hangisi şart cümlesidir?

 1. Çalışkan olursan herkes seni sever.
 2. O kadar güzeldi ki herkes beğendi.
 3. Dün seni aradım, evde yoktun.
 4. Sınıfımı geçince babam bir saat aldı.

28) Hangi cümlede yakınma vardır?

 1. Bu kadar olaydan sonra daha dikkatli olmak gerekir.
 2. Bir daha aynı hatalara düşme.
 3. Hiçbir isteğimi yerine getirmedin.
 4. Kısa zamanda başarılı olacağına inanıyorum.

29) 1. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş    demektir.
        2. Sanatkarlar öldükten sonra da yaşarlar.
        3. Ölümün ulaşamadığı tek şey sanattır.
        4. En güzel sanat yaşama sanatıdır.
Yukarıdaki sözlerin hangilerinde anlam yönünden bir benzerlik vardır?
A) 1-4     B) 2-4     C) 2-3     D) 1-3

30) “Çalışmak için uygun gün ve saat bekleme; istediğin gün ve saatte çalışabilirsin.” Cümlesine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hiç ara vermeden düzenli çalışmalısın.
 2. Çalışma zamanını iyi kullanmalısın.
 3. Çalışma koşullarını kendin yaratmalısın.
 4. Her zaman çalışabileceğini bilmelisin.

31) Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde, ikinci cümle, birinci cümlenin yorumudur?

 1. Sessizlikten korkuyor, yalnızlıktan nefret ediyordu.
 2. Öğretmenini seviyor, arkadaşlarıyla iyi geçiniyordu.
 3. Sürekli yer değiştiriyor, belli ki izleniyor.
 4. Kitap okumaktan hoşlanmıyor, televizyon izlemeyi seviyordu.

32) “Bir sorun varsa mutlaka çözümü vardır.” Cümlesiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

 1. Olumsuz durumlarda bile umudun yitirilmemesi gerektiği.
 2. Zor anlarda yol göstericiye gereksinim duyulduğu.
 3. Her insanın sorununun olduğu.
 4. Sıkıntı çekmeden mutluluğa erişmenin güç olduğu.

33) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonuç, kendisini hazırlayan nedenle birlikte verilmiştir?

 1. Eve gelince çiçekleri suladık.
 2. Yakıtımız bitince yolda kaldık.
 3. Köye hava kararınca ulaştık.
 4. Konuşurken senden de söz ettik.

34) “Keşke daha mutlu olabilsem.” Diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Daha çok mutluluğa özlem duyduğu
 2. Mutsuz olduğu
 3. Mutsuzluktan hoşlanmadığı
 4. Mutluluğunu yeterli bulmadığı

35) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım vardır?

 1. Petrol ürünlerinden benzine zam geldi.
 2. Türk tarihinde, Çanakkale Savaşı’nın yeri önemlidir.
 3. Alfabenin yirmi dördüncü harfi t’dir.
 4. Çocukluk günlerim ömrümün en güzel dönemidir.